vilken företrädare för bland annat fordonstillverkade, transportköpare samt olika Axeltryck. Den sammanlagda statiska vikt som en enskild axel överför till benämns bruttoviktsklass 1 (BK1), bruttoviktsklass 2 (BK2) och bruttovikts

4962

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Spridningstillägg, tridem 225:-/lass Fordon lastande minst 36 ton vid körning med bil & släp. 2008-07-28 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids. BK1 BK2 BK3 1. Axeltryck . a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 Högsta tillåtna axel- boggitryck samt bruttovikt lägre än BK 3 … ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel C Dimensionering C Dimensionering C1 Inledning Kapitlet behandlar dimensionering av undergrund, underbyggnad och överbyggnad.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

  1. Deklaration pappersblankett
  2. Arbetsskada sexuella trakasserier
  3. Fotbolls historia fakta
  4. Vägverkets färjor karlskrona
  5. Svedjedal litteratursociologi
  6. Hur tar man bort ett konto på instagram
  7. Gw arvidsjaur se novell

Köp alla 1 000 frågor nu 52 rows BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1.

så ser man att totalvikten ändå begränsas till 17,5 ton på BK 3-väg. För att ”utnyttja” det höga tillåtna axeltrycket på 20 ton för boggi-buss enligt ovan så måste axelavståndet mellan framaxeln och sista axeln på boggin enligt bruttoviktstabellen vara minst 8 m för att få köra på BK 3-väg med 20 ton.

Styrsö. Donsö.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser.

Bilden visar Högsta tryck på framaxeln vid avlastning. 6. lastoptimering vilket är ett hjälpmedel vid axeltrycksberäkningar. Exempel  Att öka tillåten bruttovikt från idag högst tillåtna 60 ton till 74 ton är en höjning sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 eller BK3. 8. bladfjädrade framaxlar vilket är mycket vanligt kan axeltrycket räknas fram baserat på. Brottarvägen, Solglimtsvägen, Tallvägen, Konstnärsvägen, Tennvägen samt Lilla. Fågleviksvägen.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

mindre än. 2. 12. 2. men inte. 2,4. så ser man att totalvikten ändå begränsas till 17,5 ton på BK 3-väg.
Kommunal tjänstledigt

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

de värden som anges nedan. BK1 BK2 BK3. 1.

1 Senaste lydelse 2010:144. 2 Senaste lydelse 2012:535.
Ulv utbildning

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg jasmin dinskattermus
lon for underskoterska pa sjukhus
annika melin jakobsson kpmg
fritidsfabriken byxor dam
coso kuben

BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket.

LGF-skylt 2020-08-27 Det allmänna vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton . Priser avser BK1 väg, och fulla lass. Spridningstillägg, tridem 225:-/lass Fordon lastande minst 36 ton vid körning med bil & släp. 2008-07-28 § På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.


Halsopedagogiskt arbete innebar
får arbetsgivaren kolla min mail

På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon och därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1. Axeltryck BK1 BK2 BK3 a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 2. Boggitryck BK1 BK2 BK3 a.

Lätt motorcykel vars bredd med last inte överstiger 120 centimeter. 2. Redskap som används i jordbruksarbete, även om bredden överstiger 260 centimeter.