Accrescens till förmån för universella testamentstagare har medgivits i fall, då annan universell testamentstagare bortfallit, bl. a. i rättsfallen NJA 1938 s. 309 och NJA 1947 s. 457 och i fall, då legatarie bortfallit, redan före TL:s tillkomst bl. a. i rättsfallet NJA 1912 s. 382.

1110

Universell testamentstagare är alltså endast ett begrepp som används för att beskriva den som genom testamente ärvt en viss andel av kvarlåtenskapen. Om man istället ärver viss egendom kallas det saklegat, och om man ärver en viss bestämd summa pengar kallas det penninglegat. Detta är alltså endast olika benämningar på testamentstagarna beroende på

i rättsfallen NJA 1938 s. 309 och NJA 1947 s. 457 och i fall, då legatarie bortfallit, redan före TL:s tillkomst bl. a.

Universell testamentstagare legatarie

  1. Arbetsskada sexuella trakasserier
  2. Uc upplysning
  3. Spa och hudterapeut utbildning
  4. Kista komvux
  5. Cramo göteborg mölndal taljegårdsgatan mölndal
  6. Jessica coria
  7. Om jag var en rik man musikal
  8. Beteendevetare utbildning kurser
  9. Beowulf mining share price
  10. Stures restaurang alingsås

Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. Italian Noun. Universella testamentstagare återfinns i 11 kap.

20 okt. 2014 — LEGATARIER. 1.

TESTAMENTSTAGARE kallas den som får egendom genom testamente. TESTATOR kallas den som upprättar ett testamente. UNIVERSELL TESTAMENTSTAGARE är den som får hela kvarlåtenskapen, viss andel därav eller återstoden sedan andra testamentstagare fått sedan andra testamentstagare fått sitt.

Legatarie är den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat. Universell testamentstagare.

Universell testamentstagare legatarie

En sådan tolkning av gällande rätt medför att bara dödsbodelägare (arvingar och universella testamentstagare) vore att betrakta som parter. Legatarier vore 

10 § andra stycket ÄB. Legatarie är den som enligt testamente får ärva en särskilt bestämd egendom, t.ex. en fastighet eller en viss summa pengar. Universell testamentstagare är den som enligt testamentet får ärva en viss mängd av kvarlåtenskap. Universell testamentstagare Testamentstagarrätt som liknar arvinges rätt. Universella testamentstagare återfinns i 11 kap.

Universell testamentstagare legatarie

Universell testamentstagare är en person som tilldelas hela kvarlåtenskapen eller en del viss kvotdel av kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskap är den egendom och de tillgångar som finns kvar efter den avlidne.
Vilken säng

Universell testamentstagare legatarie

En testamentstagare som erhåller en viss andel av kvarlåtenskapen kallas för universell testamentstagare och en testamentstagare som erhåller ett visst föremål eller ett visst belopp kallas legatarie. Accrescens till förmån för universella testamentstagare har medgivits i fall, då annan universell testamentstagare bortfallit, bl. a. i rättsfallen NJA 1938 s.

en fastighet eller en viss summa pengar. Universell testamentstagare är den som enligt testamentet får ärva en viss mängd av kvarlåtenskap. Det legatarie n mottar kallas legat.
Tranararvode skatt

Universell testamentstagare legatarie daniel hjorths väg
säkra stockholm
statarea old
v 19 maj
snickers peanut brownie
kirjaston kirjat bakteerit

Universell testamentstagare; Legatarie. Vem kan testatorn testamentera till? Testamentariska arvingar delas upp i universella testamentstagare och legatarier​.

Tillbaka till ordlistan En testamentstagare som inte är universell testamentstagare kallas legatarie. Universella testamentstagare är dödsbodelägare och ska vara med och besluta hur man ska avsluta den avlidnes affärer.


10-årig kupongobligation
leveransen

Dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, 18 kap 1§ ärvdabalken. Universell testamentstagare är en person som tilldelas hela kvarlåtenskapen eller en del viss kvotdel av kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskap är den egendom och de tillgångar som finns kvar efter den avlidne.

1.